Υπολογισμός Μορίων

Παρακάτω ακολουθεί ένα αρχείο σε Excel το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το οποίο υπολογίζει τα μόρια των υποψηφίων μαθητών που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2019. Το αρχείο αυτό εκτός του υπολογισμού μορίων περιλαμβάνει

*** Τις πιθανές Σχολές επιτυχίας σύμφωνα με τις βάσεις του 2018

*** Σενάρια αυξομείωσης των μορίων σας και τις πιθανές Σχολές Επιτυχίας με γνώμονα τις βάσεις του 2018

*** Τα τμήματα των Σχολών και σε ποιές πόλεις έχουν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τα μόρια εισαγωγής.

*** Ποιά τμήματα Σχολών υπάρχουν σε μία πόλη της Ελλάδας με τα μόρια εισαγωγής.

*** Ενα τμήμα Σχολής σε πόσες πόλεις της Ελλάδας υπάρχει και ποιά ήταν τα μόρια εισαγωγής το 2018.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα «τρέξετε» το πρόγραμμα και επειδή το αρχείο excel περιέχει μακροεντολές κατά το άνοιγμα του αρχείου αν δείτε το παρακάτω

πατήστε πάνω στο λευκό κελί που γράφει Enable Editing και κατόπιν στο παρακάτω

πατήστε πάνω στο λευκό κελί που γράφει Enable Content