Υπεύθυνοι Τμημάτων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί από το Σύλλογο ως υπεύθυνοι των τμημάτων και αρμόδιοι για τις απουσίες των μαθητών του τμήματός τους.

             ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 — 2024

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ03

Α1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ78

Α2

ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΠΕ04

Α3

ΟΣΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΑΝΤΡΑ ΠΕ02 Α4
ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ04

Β1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ02

Β2

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ03

Β3

ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΠΕ02  Β4
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΧΡΥΣΑ

ΠΕ01

Γ1

ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΠΕ06

Γ2

ΚΑΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ02

Γ3

ΚΑΡΤΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡ06 Γ4

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 — 2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ  ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΠΕ04

Α1

ΜΑΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΕ03

Α2

ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ06

Α3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 Α4
ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ04

Β1

ΓΚΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕ03

Β2

ΚΑΤΕΛΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ02

Β3

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ  ΠΕ02  Β4
ΠΑΝΤΑΖΗ – ΠΙΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ01

Γ1

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ02

Γ2

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ03

Γ3

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 — 2022

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ02

Α1

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ78

Α2

 ΜΑΝΤΑ  ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ02

Α3

 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Α4
ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ04

Β1

 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ03

Β2

 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ  ΣΟΦΙΑ

ΠΕ02

Β3

 ΓΚΟΥΝΑΣ  ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕ03

Γ1

 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

Γ2

 ΑΜΒΡΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ06

Γ3

 ΓΑΡΓΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ01

Γ4