15μελές Συμβούλιο και 5μελή Συμβούλια

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
Α1
Α2
Α3
Α4
Β1
Β2
Β3
Β4
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5