Ωρολόγια Προγράμματα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024 (Από 2/10/2023)

ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β  ΤΑΞΗ Γ
 Α1 Β1 Γ1
Α2 Β2 Γ2
Α3 Β3 Γ3
Α4 Β4 Γ4

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β_ΑΝΘΡ Β_ΘΕΤ1 Β_ΘΕΤ2  Β_ΘΕΤ3 Γ_ΟΠ1
Γ_ΑΝΘΡ1 Γ_ΑΝΘΡ2 Γ_ΘΕΤ Γ_ΥΓ Γ_ΟΠ2

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β  ΤΑΞΗ Γ
Α1 Β1 Γ1
Α2 Β2 Γ2
Α3 Β3 Γ3
Α4   Γ4

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΒΑΣ ΒΘΕΤ1 ΒΘΕΤ2
ΓΑΣ ΓΘΕΤ  ΓΥΓ ΓΟΠ1 ΓΟΠ2

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 9/11/2020 ΜΕΧΡΙ 13/11/2020

Για να δείτε τα ωρολόγια προγράμματα των τμημάτων, ποιοί καθηγητές και τι μάθημα διδάσκουν

στο κάθε τμήμα ξεχωριστά πατήστε πάνω στο αντίστοιχο τμήμα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α1

Α2

Α3

 

Β1

Β2

Β3

Β4

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β_ΑΝΘΡ

 

Β_ΘΕΤ1

Β_ΘΕΤ2

Β_ΘΕΤ3

Γ_ΑΝΘΡ

 

Γ_ΘΕΤ_ΤΕΧΝ

Γ_ΘΕΤ_ΥΓ

Γ_ΟΠ1

Γ_ΟΠ2