Χρήσιμα ‘Εντυπα

                               Χρήσιμα ‘Εντυπα

 

Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα

ΕΔΩ(1)

Υπεύθυνη Δήλωση Δεύτερου Κηδεμόνα

ΕΔΩ(2)

Ατομικό Δελτίο Στοιχείων Μαθητή

ΕΔΩ(3)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (για την Α’ Λυκείου) ΕΔΩ(4) 

και Ιατρική Βεβαίωση για τις Β’ και Γ’ Τάξεις               ΕΔΩ(5) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΔΩ

 Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Αίτηση για Αναρρωτική ‘Αδεια

ΕΔΩ

Αίτηση για Κανονική ‘Αδεια

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Κύησης

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Λοχείας

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Ανατροφής

ΕΔΩ

Βεβαίωση Μονιμότητας Εκπαιδευτικού

ΕΔΩ

Βεβαίωση παρουσίας Γονέα ή Κηδεμόνα

ΕΔΩ

‘Εντυπο χορήγησης γονικής άδειας

 

ΕΔΩ

Αίτηση συνέλευσης τμήματος

 

ΕΔΩ

Δήλωση συμμετοχής σε εκδρομή

 

ΕΔΩ

Πρακτικό συγκρότησης 5μελούς συμβουλίου

ΕΔΩ

Πρακτικό συγκρότησης 15μελούς συμβουλίου

ΕΔΩ

Κατάσταση προφορικής βαθμολογίας

ΕΔΩ

Διαβιβαστικό έγκρισης πολυήμερης εκδρομής

ΕΔΩ

Αίτηση γονέα για προφορική εξέταση μαθητή

ΕΔΩ

 Σημείωμα μετεγγραφής 

EΔΩ(pdf) ή EΔΩ (doc)

‘Ερχεται στο Σχολείο μας

 σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής

EΔΩ(pdf) ή EΔΩ(doc)

Φεύγει από το Σχολείο μας

Υπεύθυνη δήλωση απώλειας απολυτ. και έκδοση αποδ. απολ.

ΕΔΩ

Αίτηση έκδοσης Αποδ. Απόλ.

ΕΔΩ

Βεβαίωση απώλειας βεβαίωσης πρόσβασης

ΕΔΩ

‘Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΚΕΝΗ)

ΕΔΩ

‘Εντυπο Αίτησης (ΚΕΝΗ)

ΕΔΩ

‘Εντυπο Γονικής Συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και video στην Ιστεσελίδα του Σχολείου

ΕΔΩ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (για την Α’ Λυκείου)

ΕΔΩ

 

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας σε σχολείο

ΕΔΩ