Νομοθεσία – Διαδικασίες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΑ 10645 ΓΔ/ΦΕΚ 120/23-01-2018 κάνετε κλικ ΕΔΩ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Π.Δ. 46/2016 Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού λυκείου κάνετε κλικ ΕΔΩ

Π.Δ. 8/2017 Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 Αξιολόγηση Λυκείου κάνετε κλικ ΕΔΩ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017

Για να δείτε τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων του γενικού λυκείου κάνετε κλικ ΕΔΩ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε τις αναθέσεις των μαθημάτων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 1670/10-06-2016) κάνετε κλικ ΕΔΩ