Συγκριτικοί Πίνακες Βάσεων Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-2022-2023

Παρακάτω παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες ΒΑΣΕΩΝ εισαγωγής για κάθε τμήμα Σχολής και για κάθε Επιστημονικό Πεδίο ξεχωριστά.

Ο πίνακας με τις Σχολές του 1ου Ε.Π. ανοίγει κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ο πίνακας με τις Σχολές του 2ου Ε.Π. ανοίγει κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ο πίνακας με τις Σχολές του 3ου Ε.Π. ανοίγει κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ο πίνακας με τις Σχολές του 4ου Ε.Π. ανοίγει κάνοντας κλικ ΕΔΩ