Εξεταζόμενα μαθήματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2018

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  2018

Για να δείτε τα εξετάζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων

κατά ομάδα προσανατολισμού των Πανελλαδικών εξετάσεων του γενικού λυκείου έτους 2018 πατήστε EΔΩ