Ομάδα Επιχειρηματολογίας 2022-23

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ολοκληρώθηκε η δράση του ρητορικού ομίλου με τίτλο: « Αντιλογίες-Αντιμαχίες» του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου. Σκοπός του ομίλου ήταν να μυηθούν οι μαθητές στην τεχνική πραγμάτωσης ενός διττού λόγου , εφαρμόζοντας κανόνες που διευκολύνουν την υλοποίηση της επιχειρηματολογίας.

Συμμετείχαν συνολικά δέκα μαθητές και πιο συγκεκριμένα οκτώ κορίτσια και δύο αγόρια. Τα μαθήματα γίνονταν κάθε Παρασκευή, εκτός ωρολογίου προγράμματος και κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές συμμετείχαν σε δύο φιλικούς  αγώνες που έγιναν, ύστερα από πρόσκληση, στο 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω και στο 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου.

Το επίπεδο της προετοιμασίας και της τελικής απόδοσης των μαθητών ήταν πολύ υψηλό και στους αγώνες με το 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου κέρδισαν την πρώτη θέση. Προφανές αποβαίνει το κέρδος για τους συμμετέχοντες μαθητές και τις συμμετέχουσες μαθήτριες , καθώς ο όμιλος της ρητορικής τέχνης αποτελεί μία εξάσκηση στο χειρισμό και στην  εκφορά του λόγου, γεγονός που αποβαίνει θετικό στη συγκρότηση ευρύτερα της προσωπικότητάς τους και στην επίδοσή τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού ομίλου ,για όγδοη συνεχή χρονιά, υπήρξε η κ. Ψιλοπούλου Χριστίνα, κλασική φιλόλογος, Υποδιευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου και κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 συμμετείχε και η κ. Μαντά Ανδριάνα , φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου. Αρωγός και εθελοντής στον εκπαιδευτικό όμιλο των Αντιλογιών υπήρξε και ο παλαίμαχος φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου κ. Κρυστάλλης Γρηγόριος, αποδεικνύοντας τη μακρά ιστορία του ομίλου ρητορικής τέχνης στο σχολείο.

 

Η Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Ομίλου 

            Ψιλοπούλου Χριστίνα