Ομάδα Επιχειρηματολογίας

Περισσότερα για την ομάδα μας, (κλικ στο «MORE»)

Η Ομάδα Ρητορικής Τέχνης του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου έχει μακροχρόνια παράδοση που μετρά 22 έτη συνεχούς λειτουργίας. Συμμετέχει σε αγώνες Ρητορικού Λόγου, συναγωνιζόμενη με Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία και έχει σημειώσει αρκετές διακρίσεις, αποσπώντας βραβεία και επαίνους. Η λειτουργία της υλοποιείται στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος και είναι προαιρετική, σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου. Το κέρδος για τους συμμετέχοντες μαθητές και τις συμμετέχουσες μαθήτριες και εκπαιδευτικούς είναι πολλαπλό. Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν από το περίσσευμα του ελεύθερου χρόνου τους, εθελοντικά, αξιοποιώντας  δεξιότητες των μαθητών, εκτός μαθησιακής διαδικασίας, και οι μαθητές εξασκούνται στην παρουσίαση θεμάτων μπροστά σε κοινό, αποκτώντας ευφράδεια λόγου και οργανώνοντας με ειρμό τη σκέψη τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επέρχεται ορατή βελτίωση πρωτίστως στο μάθημα της Γλώσσας –Λογοτεχνίας, αλλά και  οι μαθητές αποκτούν γνωστικό υπόβαθρο για μια σωρεία θεμάτων, τα οποία αποτελούν το υλικό της βασικής τους επιχειρηματολογίας.

Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η κ. Ψιλοπούλου Χριστίνα, Φιλόλογος- Διεθνολόγος, Μed , Υποδιευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου.