Προκήρυξη και προθεσμίες για εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2021_ΑΔΑ 659Α4653ΠΩ-ΒΦΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2021_ΑΔΑ 9ΔΥΑ46ΜΤΛΗ-ΘΝΨ