Συμπληρωματική Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώμτος

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε το πλήκτρο MORE και μετά κάνετε κλικ ΕΔΩ