Πρόγραμμα εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ

Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και ορισμός
προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή
στα ΤΕΦΑΑ. πατήστε εδώ ΕΔΩ