Αγιασμός Σχ. Ετους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-09-2019

& ΩΡΑ 09:00 π.μ.

Την ίδια ημέρα οι μαθητές θα κατανεμηθούν στα τμήματα και θα πάρουν προσωρινό πρόγραμμα και βιβλία

(Οι μαθητές δε χρειάζεται να φέρουν τσάντες καθώς έχει μεριμνήσει γι’ αυτό το σχολείο)

Από τη Διεύθυνση