Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε το πλήκτρο MORE και κατόπιν κάνετε κλικ ΕΔΩ

καθώς και για το έντυπο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ