Ομάδα Επιχειρηματολογίας 2022-23

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ολοκληρώθηκε η δράση του ρητορικού ομίλου με τίτλο: « Αντιλογίες-Αντιμαχίες» του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου. Σκοπός του ομίλου ήταν να μυηθούν οι μαθητές στην τεχνική πραγμάτωσης ενός διττού λόγου , εφαρμόζοντας κανόνες που διευκολύνουν την υλοποίηση της επιχειρηματολογίας. Συμμετείχαν συνολικά δέκα μαθητές και πιο συγκεκριμένα οκτώ κορίτσια και δύο αγόρια. Τα μαθήματα γίνονταν κάθε Παρασκευή, εκτός ωρολογίου προγράμματος και κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές συμμε...
More

Ομάδα Επιχειρηματολογίας

Περισσότερα για την ομάδα μας, (κλικ στο "MORE") Η Ομάδα Ρητορικής Τέχνης του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου έχει μακροχρόνια παράδοση που μετρά 22 έτη συνεχούς λειτουργίας. Συμμετέχει σε αγώνες Ρητορικού Λόγου, συναγωνιζόμενη με Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία και έχει σημειώσει αρκετές διακρίσεις, αποσπώντας βραβεία και επαίνους. Η λειτουργία της υλοποιείται στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος και είναι προαιρετική, σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου. Το κέρδος για τους συμμετέχοντες μαθητές και τι...
More